Činnost ve ŠD a ŠK

 

Plán doprovodných programů a akcí ŠD a ŠK

 

zahájení školního roku

- vítání prvních ročníků

- orientační závod „O pohár ředitele školy“

výtvarná soutěž pro všechna odd. ŠD „Draci“ nebo "Strašidla"

- nácvik vánočního vystoupení

- víkendové pobyty a výlety v přírodě

- vánoční vystoupení pro školu a rodiče

- vánoční posezení s nadílkou dárků

- Mikuláš chodí školou

- turnaj ve vybíjené pro I. st.

 

- Masopust

- karneval ve školní družině

- loučení se zimou – vynášení „Moreny“

- oblastní soutěž ve vybíjené ŠD

- turnaj ve florbalu, přehazované (dle výběru)

- atletika v ŠD

- turnaj v bowlingu „O pohár ředitele školy“

- oblastní kolo v lehké atletice

- příprava vystoupení na školní akademii

- turnaj ve sportovní aktivitě pro 2. st.

Den dětí – zábavné odpoledne na šk. zahradě

- okresní atletika Náchod

- školní akademie pro rodiče a žáky školy

 -turnaj ve volejbale – učitelé a žáci II. st.

- spaní ve škole

 

Doprovodné akce přizpůsobujeme přáním organizací, školy

a města.