Informace o provozu ŠD

Provoz ŠD je denně od 6.15 hod. a po vyučování do 16.30 hod.

 

 

Prosíme přinést:

- vyplněný zápisový lístek do poloviny září

- oblečení na hraní venku v látkovém označeném sáčku

- označený sáček na přezůvky

- do konce září 600,-Kč – poplatek ŠD ( září – leden )

- v lednu 600,- Kč – poplatek ŠD ( únor – červen )

- veškeré platby provést v kanceláři školy 

- na odpoledne prosíme pro dítě svačinu a pití zvlášť i do ŠD!!!

 

V letošním roce budou ve ŠD otevřeno několik kroužků, které jsou v ceně ŠD – více viz. samostatný leták

Do doby, než dítě donese vyplněný zápisový lístek, prosíme o zapisování odchodu ze ŠD do notýsku!!!!!!!!!

 

V době od 13.15 do 14.15 hod. chodíme na vycházky - v této době

jsme mimo budovu školy, proto nelze dítě ze ŠD vyzvednout!!!!!!!!!!

 

V době školních prázdnin a dnů ředitelského volna bude ŠD otevřena při počtu minimálně 7 dětí – usnesení RM č. 141-53114/08.

 

 

Na telefonické výzvy dítě domů samotné nepouštíme,pouze na písemné sdělení v notýsku!!!!!!

 

 

Číslo mobilu v době provozu ŠD - 602 329 193