CO JE OPĚT NOVÉHO? :)

09.04.2013 16:52

 

                S velkým nadšením se děti zúčastnily několika turnajů v minivolejbale, rovněž ve vybíjené se ve ŠD daří. Pro celou školu jsme uspořádali velký turnaj ve hře Ubongo – své schopnosti si tak změřily děti z celé školy ve třech kategoriích. Nejen vítězové  získali malé odměny  – Kristián Koštejn – 3.B, Marek Konvalina – 4.B a Bernadeta Janková – 9.A.  Těsně před Velikonocemi  jsme společně přivítali jaro vynešením Moreny zhotovené z hadrů a slámy. Naše ŠD tento zvyk dodržuje za zvuků různých nástrojů a zpěvu. Došli jsme k řece Metuji, kam jsme svrhli Moranu.

                Chystáme se jako každý rok na turnaj ŠD na Malecí ve vybíjené. Také začneme trénovat na atletický čtyřboj, okrskové kolo proběhne v Novém Městě, okresní pak v Náchodě. Na poslední dubnový den se také velice těšíme – byl považován za den, kdy kouzla čáry měly nad lidmi velkou moc. Lidé věřili, že tato kouzla mohly uplatňovat čarodějnice. I my se budeme tento den věnovat kouzlům, převlekům do čarodějnických kostýmů a různým netradičním soutěžím. Děti si užijí mnoho legrace a zábavy. Už se těšíme! Na závěr školního roku také připravujeme pásmo recitace, zpěvu a tanečků v rámci školní akademie.

—————

Zpět