Vážení rodiče, ve šk. roce 2017/2087 otevíráme v rámci ŠD několik kroužků. KROUŽKY JSOU V CENĚ ŠD nebo se symbolickým poplatkem.

KROUŽKY BUDOU PROBÍHAT V tyto dny:STŘEDA OD 13.15 – 14.15 HOD., v tuto dobu nelze vyzvedávat děti ze ŠD, jelikož budou kroužky probíhat dle počasí i mimo školu!!!

Vyberte si a označte  kroužek,  jak pro první, tak pro druhý týden. Kroužky začnou svoji činnost od 5.10.2017!

Jeden týden:     1. a 2. třídy –  1. Šikovné ruce + hry se stavebnicemi       2. Sportovní hry     3.Vaření

                          3. - 5. třídy –   4. Hry, soutěže, kvízy     5. Výtvarný          6. Přírodovědný

Druhý týden:     1. a 2. třídy –  4. Hry, soutěže, kvízy     5. Výtvarný          6. Přírodovědný                

                          3. - 5. třídy  -  1. Šikovné ruce + hry se stavebnicemi       2. Sportovní hry      3.Vaření

 

1.Šikovné ruce + hry se stavebnicemi (vyrábíme a hrajeme si - Lego, Cheva, Merkur...) – p. vych. D. Lipenská  

2.Sportovní hry (míčové a pohybové hry)– p. vych. M. Lorencová   

3.Vaření (základy teplé a studené kuchyně) – pozor- konec kroužku až ve 14.45!!! - p. vych. Janková

4.Hry, soutěže, kvízy (společenské, stolní a další hry, vědomostní soutěže a kvízy) – Mgr. S. Novotná, DiS.    

5.Výtvarný (výtvarné a kreativní činnosti formou zábavy) – Mgr. L. Tláskalová     

6.Přírodovědný ( poznávání všech tajů přírody s využitím eko-koutku na šk.zahradě) – Mgr. V. Nýč

V jednom týdnu si děti volí z kroužků č. 1,2 nebo 3 a ve druhém týdnu si volí z kroužků č. 4,5 nebo 6. Tzn.,-  vybíráte dva kroužky, které se střídají po týdnu.

         Pokud víte, že v tento den a čas bude Vaše dítě navštěvovat jiný kroužek (ve škole, v LŠU, ve Stonožce…), tak nám to oznamte.

 O PŘIJETÍ DO KROUŽKU BUDE ROZHODOVAT POŘADÍ DODANÝCH PŘIHLÁŠEK, NEJPOZDĚJI VŠAK DO 14.9.2017!!! Na kroužek vaření je také rozhodující, zda dítě již v předešlých letech tento kroužek navštěvovalo.

V rámci školní družiny budou ještě otevřeny sportovní kroužky (poplatek 100,- Kč/pol.):

barevný mini volejbal  – 1 .ročníky - v pondělí 13.15 –14.15hod. – M. Lorencová

                                           2.-4. ročník - v pondělí 14.15 - 15.15 hod. - M Lorencová

vybíjená  pro 3.-5.ročníky – v úterý 15.00-16.00hod. - p. vych. M. Lorencová

 S pozdravem vychovatelky ŠD (event. dotazy na tel.723270643 – Mgr. Soňa Novotná –ved.vych.)