OKRSKOVÉ KOLO V UBONGU

13.04.2015 10:19

V dubnu letošního roku proběhl v ZŠ Komenského již 2. ročník turnaje v Ubongu pro děti ze školních družin a školních klubů v našem městě.
Přečíst nahlas

Turnaje se zúčastnilo přes 60 dětí. Hrálo se ve třech kategoriích. 1. - 2. ročník - zde zvítězil Adam Pšenička ze ZŠ Malecí, 2. místo obsadila Kateřina Říhová ze ZŠ Malecí a na třetím místě skončil Vojtěch Bartoš ze ZŠ Komenského. V kategorii 3. - 5. ročník vyhrál Tomáš Jakl ze ZŠ Krčín, 2. místo vybojovala Vendula Voborníková ze ZŠ Krčín a na 3. místě skončila Adéla Turková ze ZŠ Malecí. Poslední kategorie byla pro žáky 6. - 9. ročníků, zde zvítězila Evelína Ficková, na 2. místě se umístila Hana Šímová a na 3. místě byla Sandra Peterová, všechny ze ZŠ Komenského.

Na turnaji vládla přátelská atmosféra, věříme, že se dětem dopoledne strávené v naší škole líbilo a že i v dalším roce přijdou změřit svoji rychlost a taktiku v této zajímavé hře, která u dětí rozvíjí představivost a postřeh.

Soňa Novotná

—————

Zpět